land windmolen bergen

Windenergie: Windmolen Subsidie

Zoals u ook in ons stappenplan op de voorpagina van deze website kunt zien zijn vergunning en wetgevingen een behoorlijk tijdrovend onderdeel van de uiteindelijke plaatsing van een kleine of grote windmolen. Het papierwerk is de minder leuke kant van het kopen en plaatsen van een windmolen. Echter zijn er voordelen aan al dit werk: Er zijn vaak subsidies te krijgen voor groene energie en dus windmolens en windenergie.

Landelijke Subsidie Mogelijkheden

Op landelijke schaal zijn er een aantal subsidies mogelijk, let wel dit soort subsidies gelden vaak voor grotere projecten. Zie hier bijvoorbeeld de grootste windmolen parken van Nederland, daar zit vanzelfsprekend wel wat subsidie in. Al valt dit in de praktijk de invloed van subsidies op windenergie behoorlijk mee.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Windenergie is hier een klein onderdeel van. Roind de 1 á 2% van de projecten zijn gerelateerd aan windenergie.

  • In 2019 zijn er rond de 200 subsidie aanvragen voor het SDE fonds op het gebied van windenergie geweest.
  • Hier meer info over het SDE Fonds, hier specifiek voor windprojecten.
  • Ook is er subsidie voor vervanging van windturbines.
wind sde 2019 vergoedingen

Wind Sde 2019 Vergoedingen

Landelijke Subsidies en Financiering Windprojecten

De rijksdienst voor ondernemend Nederland heeft veel werk geleverd aan een goed overzicht van alle subsidies. Belangrijk om te vermelden is dat de overheid landelijk geen investeringen doet voor de ontwikkeling. Alleen de geproduceerde elektriciteit krijgt subsidie. Wij zouden ten allen tijden even bij het oriënteren op een windmolen project contact opnemen via het volgende telefoonnummer : 088 042 42 42. Via dit nummer komt u direct in contact met de overheid en kunt u gratis allerlei moeilijke vragen stellen.  Lees meer over landelijke windprojecten subsidie vanuit de overheid

Windmolen Subsidies uit het Verleden

Ook zijn er oude subsidie mogelijkheden die allemaal beëindigd zijn en waarvan u op dit moment geen gebruik meer kunt maken. 

  • Subsidie voor Duurzame Energieproductie (SDE) is per 1 januari 2011 gestopt, echter is dit fonds weer open vanaf 29 oktober 2019.
  • Subsidie Energielabel, energiebesparing, gestopt op 31 december 2011.
  • Subsidie Advies werkzaamheden over Energiebesparing. Beëindigd per 31-12-2010.

Lokale / Gemeentelijke Subsidie Mogelijkheden

Het is voor ons niet te doen om alle lokale subsidie mogelijkheden in kaart te brengen. Hiervoor moet u of op jacht naar een partner / consultancy partij die u assisteert bij windmolen projecten of u moet de gemeente en/of provincie zelf opbellen en daar hopen dat u de juiste mensen aan de lijn krijgt. In de praktijk is er altijd wel iets mogelijk, wel moet uw project aan veel randvoorwaarden voldoen om voor subsidies in aanmerking te komen. Dit kost veel tijd en energie. Het volgende is wel belangrijk om te weten.

! Gemeentes verdienen aan uw windenergie

Het is voor u interessant om te weten dat gemeentes verdienen aan de bouw van windturbines via bouwleges en belastingen, vandaar ook dat gemeentes graag meedenken met de lokale projecten en graag helpen met beleidsvoorbereiding, de ruimtelijke procedure, juridische kosten en vergunning- en omgevingsmanagement. Per gemeente zijn er op dit vlak wel enorme verschillen, maar voor windprojecten zullen ze zeker tijd maken.

  • De inkomsten van Gemeentes bedragen eenmalig ongeveer 1,5% van de bouwsom en verschillen van gemeente tot gemeente.
  • Daarnaast ontvangt de gemeente jaarlijks onroerendezaakbelasting voor windmolens. De OZB bedraagt gemiddeld 0,1% van de waarde van de turbine. Dit kan bij grote projecten behoorlijk veel inkomsten genereren voor gemeentes.

Algemene mogelijkheden op lokaal gebied

Er zijn op lokaalgebied vaak wel mogelijkheden in de praktijk gebeurt dit niet heel vaak, wij hebben in 10 random gemeentes gekeken naar de vergeven subsidies in het jaar 2017 en er kwam maar één project naar voren waar daadwerkelijk geïnvesteerd werd in een wind gerelateerd project. Het lijkt erop dat veel gemeentes op dit vlak nog wat moeten gaan bewegen / innoveren. Het klimaatplan zal hier ook zeker bij helpen.

Lening Duurzaamheids Fonds Amsterdam

Per te lenen euro moet het project tenminste 350 gram CO2-besparing per jaar realiseren. De leningen worden alleen verstrekt voor duurzaamheidsprojecten waarvan de financiële opbrengsten en/of besparingen voldoende zijn om de rente en aflossing te betalen. Meer over: Duurzaamheidsfonds Amsterdam.

Amsterdams Klimaat & Energiefonds

Investeringen van meer dan 500.000,-. Al komt dit veelal neer op zeer grote energie projecten en lijkt het erop dat je hier niet moet aanbellen indien je lokaal een windmolen op jouw boerderij wilt installeren. Meer info: Akef.