land windmolen bergen

Slagschaduw Windmolens: Regels & Info

De ronddraaiende wieken van een windmolen kunnen slagschaduw veroorzaken bij een huis of bedrijf als de zon laag staat. De schaduw wordt door de laag staande zon namelijk langer en kan hierdoor last veroorzaken op huizen. De schaduw die ontstaat door bijvoorbeeld windmolens heet dan ook: Slagschaduw

Definitie Slagschaduw: De shaduw welke een verlicht voorwerp ( ook dus door de zon ) op de grond maakt.

Slagschaduw is er voornamelijk in de winter en dan ook voornamelijk ’s ochtends en ’s avonds. Het zijn vanzelfsprekend voornamelijk de grote windmolens die overlast met slagschaduw veroorzaken.

Hinderlijke Slagschaduw Windturbines

Als slagschaduw op een raam van een woning valt kan dit hinderlijk zijn. Het kan er dan op lijken alsof iemand voortdurend de lichtknop aan en uit doet. Dit wordt vaak als vervelend ervaren. Er zijn gelukkig regels opgesteld om overlast goed in kaart te brengen en aan de kaart te stellen:

  • Maximaal 17 dagen per jaar, meer dan 20 minuten per dag wordt gezien als overlast / hinder.
    • Vrij vertaald wordt dit gezien als een maximum van 6 uur per jaar.  Dit wordt ook vaak in de rechtspraak gebruikt.
  • Gebouwen die voor ‘hinder / overlast’ in aanmerking komen zijn gevoelige gebouwen: Woningen, Onderwijsgebouwen, Ziekenhuizen, Verzorgingstehuizen, Inrichtingen en Kinderdagverblijven.

Alle windmolens die in de buurt van woningen staan moeten überhaupt voorzien zijn van een automatische stilstandvoorziening. Deze moet geactiveerd worden als deze norm overschreden wordt. In de praktijk komt dit echter vaak tot het opleggen van dwangsommen via de rechtspraak of het volledig laten stilzetten van de windmolen.

Projectontwikkelaars zijn verantwoordelijk

Een projectontwikkelaar die windmolens wil laten installeren moet altijd via een slagschaduwraport aantonen dat de windmolens gaan voldoen aan deze normering van slagschaduw. In een dergelijk rapport staan berekeningen van tijd en plaats van de slagschaduwen. Als er in de buurt van jouw woning windmolens uit de grond worden gestampt is het altijd aan te raden om een kopie van een dergelijk rapport bij de projectontwikkelaar op te vragen.

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op